Young adult with his arms in the air dancing

Ein gwaith yng Nghymru

English version

Yng Nghymru, rydym yn cefnogi unigolion i fyw, dysgu a gweithio mor annibynnol ag y maent yn dewis, beth bynnag eu gallu. Wedi’i arwain gan bobl â phrofiad o anabledd, rydym wrth wraidd bywyd lleol — yn agor drysau i gyfleoedd, dewis a chymorth mewn cymunedau ledled y byd.

People using an eye gaze computer programme

Dysgu am dechnoleg

Gall technoleg ddigidol wneud pethau’n haws i bawb. Ond os oes gennych chi anabledd, gall wneud hyd yn oed yn fwy. Gall wneud pethau’n bosib.

a wheelchair user coming through the barriers

Ymunwch â’n hymgyrchoedd

Rydym o blaid galluogi newid. Rydym yn ymgyrchu i adeiladu cymdeithas sy’n decach a mwy cynhwysol.

Someone from the Can Do programme smiling

Cyfleoedd ar gyfer pobl 16-35 oed

Mae popeth yn ymwneud â dysgu pethau newydd, adeiladu eich hyder, rhoi rhywbeth nôl i’ch cymuned a chael rhywbeth i’w roi ar eich CV.