Young girl on an adapted bike

Ein gofynion maniffesto

Darllenwch ein gofynion maniffesto, a dysgwch beth rydym am i bleidiau gwleidyddol yng Nghymru ymrwymo iddynt ar gyfer Etholiadau’r Senedd a drefnwyd ar gyfer mis Mai 2021.

English version

Yma fe welwch ddolenni i’n dogfennau yn cynnwys ein gofynion maniffesto, ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae atodiadau hefyd ar gyfer pob gofyniad, sy’n cynnig rhywfaint mwy o fanylion am y gofynion unigol.
 
Mae’r gofynion i’w gweld hefyd yn y fideo hwn a grëwyd gan rai o’n cefnogwyr!

Eisiau cymryd rhan? Cysylltwch â’n swyddog polisi ac ymgyrchoedd Emma Burke (Emma.Burke@leonardcheshire.org).

Mae gan y Llywodraeth Cymru nesaf y cyfle i fod yn arweinydd byd o ran hygyrchedd. Galwad yw hon ar y Llywodraeth Cymru nesaf i wneud gwahaniaeth gwirioneddol – nid yn unig i fywydau pobl anabl ond i gymdeithas yn gyffredinol. Gofynnwn ichi wrando arnom oherwydd #Ynrhyfeddgallwn! - Olivia Breen

Ysgrifennwch at eich AS

Ysgrifennwch at eich AS lleol a gofynnwch iddynt addo eu cefnogaeth!

Dewch o hyd i’ch AS

Resident playing dominoes at Dolywern