Young girl on an adapted bike

Ein gofynion maniffesto

Darllenwch ein gofynion maniffesto, a dysgwch beth yr hoffem i bleidiau gwleidyddol yng Nghymru ymrwymo iddynt yn ystod y Senedd hon.

English version

Yma fe welwch ddolenni i’n dogfennau yn cynnwys ein gofynion maniffesto, ar gael yn Gymraeg a Saesneg. Mae atodiadau hefyd ar gyfer pob gofyniad, sy’n cynnig rhywfaint mwy o fanylion am y gofynion unigol.

 

Mae’r gofynion i’w gweld hefyd yn y fideo hwn a grëwyd gan rai o’n cefnogwyr!

Eisiau cymryd rhan? Cysylltwch â’n swyddog polisi ac ymgyrchoedd Emma Burke (Emma.Burke@leonardcheshire.org).

Mae gan y Llywodraeth Cymru nesaf y cyfle i fod yn arweinydd byd o ran hygyrchedd. Galwad yw hon ar y Llywodraeth Cymru nesaf i wneud gwahaniaeth gwirioneddol – nid yn unig i fywydau pobl anabl ond i gymdeithas yn gyffredinol. Gofynnwn ichi wrando arnom oherwydd #Ynrhyfeddgallwn! - Olivia Breen