A woman and young boy with their arms in the air

Adroddiad Effaith

Rydym yn falch iawn o ddathlu gyda chi y gwaith anhygoel sy’n digwydd yng Nghymru, ac o fanylu ar yr effaith a gawsom mewn cymunedau yng Nghymru eleni.

English version

Cyhoeddir yr adroddiad hwn yn flynyddol, a bydd yn cofnodi ein llwyddiannau a’n darganfyddiadau o waith pob blwyddyn o’n rhaglenni, gwasanaethau, gwirfoddoli a digwyddiadau.

O gofio y cafodd Covid-19 gymaint o effaith ar y flwyddyn, rydym wedi cynnwys atodiad Covid-19 yn amlinellu’r ffyrdd blaengar yr aethom ati i ymateb i’r pandemig a’r effaith gadarnhaol a gafodd ein gwaith yn ystod y cyfnod hwn.

Diolch i’n holl wirfoddolwyr, cefnogwyr, staff a thrigolion a wnaeth eleni yn flwyddyn mor llwyddiannus a dylanwadol i Leonard Cheshire Cymru.

Nid oeddwn erioed wedi meddwl y gallai’r profiad hwn fy newid gymaint. Arferwn gymryd llawer o bethau yn ganiataol, ond erbyn hyn rydw i’n credu fy mod yn fwy ymwybodol o fi y hun a’r bobl o’m cwmpas. Bydd gen i atgofion da am y cyfnod hwn yn fy mywyd. - Adyi Cisse (Gwirfoddolydd Rhyngwladol)