Employment support in Swansea or Bridgend

Changing Futures empowers those who are over 18 with a work limiting health condition and are not in employment, education or training.

This page in Welsh/Y dudalen hon yn Gymraeg

The project provides 1:1 support to develop essential skills and confidence through a series of employment sessions, facilitating practical, real-world scenarios and paid work placements to improve employability.

Eligibility

 • 18 years old or over (18-24 years old unemployed or economically inactive and 25+ years economically inactive or unemployed for over 12 months)
 • Legal right to live and work in the UK
 • Have a work limiting health condition
 • Want to be placed in training, volunteering or employment
 • Live in the Swansea or Bridgend areas

For further information and to apply please email us at changingfutures@leonardcheshire.org


Newid Dyfodol

Bydd y prosiect yn cynnig cymorth 1:1 i ddatblygu sgiliau hanfodol a hyder drwy gyfres o sesiynau cyflogaeth, drwy greu senarios ymarferol, byd go iawn a thrwy gynnig lleoliadau gwaith am dâl i wella cyflogadwyedd.

Cymhwyster

 • Dros 18 oed
 • Â’r hawl i fyw a gweithio yn y DU
 • Yn dioddef o gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar waith
 • Eisiau dechrau cyfnod o hyfforddiant, gwirfoddoli neu gyflogaeth
 • Yn 18-24 oed a dim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (yn ddi-waith neu'n economaidd anweithgar). Yn 25+ oed ac yn economaidd anweithgar neu’n ddi-waith (am fwy na 12 fis)
 • Yn byw yn ardal Abertawe neu Ben-y-bont

Am ragor o fanylion ac i wneud cais, e-bostiwch ni yn changingfutures@leonardcheshire.org