Ty Cwm (Cymraeg)

Lon Ty Cwm

Llysonnen Road

Johnstown

Carmarthen

SA31 3GA

Tel: 01267 228070

Fax: 01267 243566

Service manager: Jacquie Wilkinson

This page in English/Y dudalen hon yn Saesneg

Types of service

  • Accessible holidays
  • Care home
  • Volunteer opportunities

Mae Tŷ Cwm yn darparu cartref ac amrywiaeth o wasanaethau (gan gynnwys gofal nyrsio) i oedolion ag anabledd corfforol.

Saif ein cartref, a adeiladwyd yn ddiweddar, mewn ardal wledig ar gyrion tref Caerfyrddin ac mae ganddo olygfeydd godidog. Mae ein cartref mewn ardal fach dawel a choediog ac mae nant yn rhedeg y tu cefn i'r tŷ. Caerfyrddin yw cartref Myrddin, ac mae marchnad dan do a marchnad awyr agored yn y dref, yn ogystal â marchnad ffermwyr bob mis.

Mae'r preswylwyr yn sicrhau bod awyrgylch bywiog yn eu cartref. Ar eu cais, rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau bob dydd gan gynnwys cwisiau, gemau bwrdd, nofio gyda'r clwb nofio lleol, mynediad i'r ganolfan hamdden a chlwb bowlio lleol yn ogystal â theithiau i'r siopau lleol, y theatr a'r sinema. Cynhelir amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y cartref hefyd fel digwyddiadau cerddorol, ffair, nosweithiau carioci, partïon pen-blwydd, barbeciws a phartïon â themâu.

Mae ein staff, sydd wedi cael hyfforddiant llawn, yn ymrwymedig i sicrhau bod pawb yma yn hapus yn eu cartref.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn rhoi ein preswylwyr yn gyntaf, gan helpu pawb i fod yn annibynnol a chymryd rhan yn y gymuned leol a chymuned y cartref os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Cyfarwyddiadau

Mae Tŷ Cwm wedi'i leoli 2 funud i ffwrdd o'r A40, ar gyrion tref Caerfyrddin.

O'r gorllewin:

Dilynwch yr A40 tuag at Dre Ioan/Caerfyrddin. Cymerwch yr allanfa tuag at y B4312/Tre Ioan/Llansteffan/Llanllwch a dilynwch y ffordd tua'r dde.

Trowch i'r chwith tuag at Heol Llysonnen, ewch yn syth ar draws y gylchfan fechan ac yna cymerwch y tro cyntaf i'r dde i mewn i Lôn Tŷ Cwm.

O'r dwyrain/Caerfyrddin:

Dilynwch yr A40 o Gaerfyrddin tuag ar San Clêr/Abergwaun. Cymerwch yr allanfa tuag at Lanllwch/Maes y Sioe a dilynwch y ffordd tua'r chwith.

Trowch i'r dde i mewn i Heol Llysonnen, ewch yn syth ar draws y gylchfan fechan a chymerwch y tro cyntaf i'r dde i mewn i Lôn Tŷ Cwm.