Llanhennock Lodge (Cymraeg)

Llanhennock

near Caerleon

Newport

Gwent

NP18 1LT

Tel: 01633 420 045

Fax: 01633 430 889

Service manager: Kelvin Thomas

This page in English/Y dudalen hon yn Saesneg

Types of service

  • Care home
  • Volunteer opportunities

Mae Llanhennock Lodge yn darparu cartref (gyda gofal nyrsio) ac amrywiaeth o wasanaethau i oedolion ag anabledd corfforol.

Hen dŷ sengl mewn ardal wledig ar gyrion Caerllion yw Llanhennock Lodge. Mae'n agos at ddinas fywiog Casnewydd ac mae ganddo olygfeydd godidog o gefn gwlad trawiadol De Cymru.

Mae'r preswylwyr yn sicrhau bod awyrgylch bywiog yn eu cartref. Ar eu cais, rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau bob dydd o gwisiau i gemau, coginio a symudiadau cerddorol. Cynhelir hefyd amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y cartref fel diwrnodau hwyl, nosweithiau tân gwyllt a phartïon â themâu.

Mae ein staff, sydd wedi cael hyfforddiant llawn, yn ymrwymedig i sicrhau bod pawb yma yn hapus yn eu cartref.

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn rhoi ein preswylwyr yn gyntaf, gan eu helpu i fod yn annibynnol ac i gymryd rhan yn y gymuned leol a chymuned y cartref os ydynt yn dymuno gwneud hynny.