Dolywern (Cymraeg)

Llangollen

Wrexham

LL20 7AF

Wales

Tel: 01691 718 303

Fax: 01691 718 042

Service manager: Jennie Crawshaw

This page in English/Y dudalen hon yn Saesneg

Types of service

  • Care home with nursing

Mae Dolywern yn darparu cartref ac amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys gofal nyrsio, i oedolion ag anabledd corfforol.

Mae Dolywern yn agos at bentref bach y Waun sydd ar y ffin, a saif yn Nyffryn prydferth Ceiriog ym mhentrefan Dolywern. Mae gan y cartref, sydd wedi'i amgylchynu gan fryniau gwyrdd godidog, hawliau pysgota yn Afon Ceiriog sy'n rhedeg drwy'r gerddi.

Mae'r preswylwyr yn sicrhau bod awyrgylch bywiog yn eu cartref. Ar eu cais, rydym yn cynnig ystod eang o weithgareddau bob dydd o waith crefft i gwisiau, celf, gemau bwrdd, pobi, ysgrifennu llythyrau, bingo, ymweliadau â'r gampfa, nofio, bowlio deg yn ogystal â chyfleoedd eraill i fynd allan.

Mae ein staff, sydd wedi cael hyfforddiant llawn, yn ymrwymedig i sicrhau bod pawb yma yn hapus yn eu cartref. Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn rhoi ein preswylwyr yn gyntaf, gan helpu pawb i fod yn annibynnol a chymryd rhan yn y gymuned leol a chymuned y cartref os ydynt yn dymuno gwneud hynny.