Danybryn (Cymraeg)

Heol Isaf

Radyr

Cardiff

CF15 8AJ

Tel: 029 2084 2237

Fax: 029 2084 2640

Service manager: Spencer Jones

This page in English/Y dudalen hon yn Saesneg

Types of service

  • Care home
  • Volunteer opportunities

Mae Danybryn yn gartref (gyda gofal nyrsio) sy'n darparu amrywiaeth o wasanaethau i oedolion ag anableddau corfforol.

Mae ein cartref yn dŷ o oes Fictoria a adnewyddwyd yn ddiweddar ac sydd wedi'i leoli ynghanol gerddi wedi'u tirlunio yn agos at Gaerdydd. Mae'r cartref bellach yn defnyddio technoleg gynorthwyol sy'n galluogi ein preswylwyr i agor drysau, rheoli goleuadau a mwynhau'r cyfleusterau'n annibynnol.

Rydym wedi ein lleoli tua phum milltir o ganol dinas Caerdydd ac ardal ffyniannus Bae Caerdydd. Ymysg y lleoedd o ddiddordeb hanesyddol gerllaw mae castell hudol Castell Coch a'r amgueddfa o breswylfeydd hanesyddol.

Mae'r preswylwyr yn sicrhau bod awyrgylch fywiog yn eu cartref. Yn ôl eu dymuniad, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau gan gynnwys celf a chrefft, bowlio dan do, dosbarthiadau llythrennedd, adrodd straeon a dosbarthiadau caligraffi. Rydym hefyd yn mwynhau cynnal digwyddiadau yn y cartref fel nosweithiau o gerddoriaeth, diwrnodau hwyl a digwyddiadau codi arian.

Mae ein staff, sydd wedi cael hyfforddiant llawn, yn gweithio'n galed i sicrhau bod pawb yn hapus yn eu cartref. Rydym yn cynorthwyo ein preswylwyr i fod yn annibynnol ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymunedol os ydynt yn dymuno gwneud hynny.