Changing Futures

Changing Futures empowers those who are over 18 with a work-limiting health condition and are not in employment, education or training in Swansea, Bridgend or Neath Port Talbot.

The project provides 1:1 support to develop essential skills and confidence through a series of employment sessions, facilitating practical, real-world scenarios and paid work placements to improve employability.

Eligibility

 • 18 years old or over (18-24 years old unemployed or economically inactive and 25+ years economically inactive or unemployed for over 12 months).
 • Legal right to live and work in the UK.
 • Have a work limiting health condition.
 • Want to be placed in training, volunteering or employment.
 • Live in the Swansea,Bridgend or Neath Port Talbot areas.

For further information and to apply please email us at changingfutures@leonardcheshire.org.

Bydd y prosiect yn cynnig cymorth 1:1 i ddatblygu sgiliau hanfodol a hyder drwy gyfres o sesiynau cyflogaeth, drwy greu senarios ymarferol, byd go iawn a thrwy gynnig lleoliadau gwaith am dâl i wella cyflogadwyedd.

Cymhwyster

 • Dros 18 oed.
 • Â’r hawl i fyw a gweithio yn y DU.
 • Yn dioddef o gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar waith.
 • Eisiau dechrau cyfnod o hyfforddiant, gwirfoddoli neu gyflogaeth.
 • Yn 18-24 oed a dim mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (yn ddi-waith neu'n economaidd anweithgar). Yn 25+ oed ac yn economaidd anweithgar neu’n ddi-waith (am fwy na 12 fis).
 • Yn byw yn ardaloedd Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr neu Gastell-nedd Port Talbot.

Am ragor o fanylion ac i wneud cais, e-bostiwch ni yn changingfutures@leonardcheshire.org.

Changing Futures logos